top of page

טיפול פסיכו-דינאמי

במקרים בהם אין סימפטומים ספציפיים אני מציע סיוע גם לאנשים הרוצים להגביר את מודעותם העצמית, להכיר את עצמם טוב יותר, להתפתח, וללמוד לקבל את עצמם, בגישה פסיכודינאמית אינטגרטיבית.  

bottom of page