top of page

טיפול בילדים

בראש ובראשונה אני מאמין שהקשר הטיפולי צריך להיות נעים, מכבד, ובגובה העיניים.

אני מאמין שעל מנת שהמטופל הצעיר יוכל להביא עצמו לטיפול בכנות ובפתיחות יש לאפשר לו לחוש ביטחון ונינוחות. עם ילדים אני עובד לרוב בגישה משחקית, זאת על מנת שהמטופל הצעיר יוכל לשוחח בשפתו הטבעית (שפת המשחק) ולא לתקשר באופן מאולץ בשפה שאינה טבעית להתפתחותו המנטאלית. אני משתדל להקפיד על יצירת הקשר הטיפולי באופן שיהיה מותאם לצרכיו של המטופל ומכווין את הטיפול בקצב המותאם ליכולותיו. בחלק ניכר מהמקרים המטופל הצעיר מגיע למפגשים בהנאה ובביטחון ובתחושה שהוא מגיע לשחק.

דרך המשחק הילד מביע את התכנים שמעסיקים אותו ומעיקים עליו. במרחב המשחקי שנוצר בין המטפל למטופל מתרחש הטיפול ובו באים לידי ביטוי ומעובדים התכנים, החרדות והלבטים בעולמו הפנימי אשר עומדים בבסיס קשיי ההתנהגות, זאת לצד ביטוי של הכוחות החיוביים.     

 לרוב, בתחילת הטיפול נקדיש מספר פגישות על מנת לבצע הערכה של הקשיים, הכוחות והמטרות הטיפוליות, ולאחר מכן נתחיל בטיפול. הטיפול עשוי להתבצע בגישה פסיכודינאמית, או בגישה התנהגותית-קוגנטיבית בהתאם להערכה המקצועית. 

 

בטיפול בילדים אני נוהג לרוב להיפגש עם ההורים למפגשי ייעוץ בתדירות משתנה בהתאם לצורך.

bottom of page