top of page

קבוצת מיומנות חברתיות

בנוסף לטיפול פסיכולוגי מסורתי אני מתכנן לקיים טיפולים קבוצתיים לילדים בטבע, המערבות בתוכן במקביל למיומנויות חברתיות ושיח קבוצתי, גם התמודדויות אתגריות, חיבור לטבע, הדלקת אש, והתנסות במיומנויות קדומות. הקבוצות יתנהלו על פי חתך גילאי וכן בשאיפה להתאמת הילדים המשתתפים, והקשיים מהם הם סובלים.

טיפוס טיפולי

לילדים שמתקשים בטיפול קונבנציונאלי אני מציע גם שיעורי טיפוס קירות מותאמים לצרכיהם הרגשיים, במקביל להדרכת הורים מסורתית בקליניקה.

טיפוס הוא ענף ספורט אתגרי המשלב פעילות גופנית ומנטאלית בטבע או בקירות טיפוס מלאכותיים. בכדי להצליח נדרש המטפס לעלות לאורך קיר, דרך מסלולים בדרגות קושי שונות ובשיפועים שונים עד שיגיע לחלק העליון.

זוהי פעילות המתאימה לכל הגילאים, ומשלבת שליטה בפחד, דיוק, תכנון, ריכוז, כוח, גמישות וקואורדינציה. במהלך למידת טכניקת הטיפוס משולבת למידה חוויתית ויישום של האלמנטים הבאים:

 

• שליטה בפחד.

• שליטה עצמית.

• ריכוז ותכנון.

• קואורדינציה ושיווי משקל.

• חשיבה מופשטת ופתרון בעיות.

• בטחון עצמי.

 

ילדים רבים נמשכים לטיפוס באופן טבעי ועושים זאת באופן בלתי מבוקר על עצים, משקופים, גגות וכו'. נקודת הפתיחה הראשונית הזו, מעידה על המוטיבציה הרבה שרוב הילדים מגלים בקירות הטיפוס.  

ניתן להפריד בין סוגי הספורט השונים על פי אופי היריב: אנושי או לא אנושי. בכל משחקי הכדור ואמנויות הלחימה היריב הוא אנושי. באחרים הוא אינו אנושי ואין לו כוונה או צורך לנצח את הספורטאי. לרוב, תחומי הספורט האתגרי מאתגרים את המשתתף אל מול יכולותיו שלו ולא אל מול יכולותיו של האחר. כשם שלגלי הים אין כוונה להביס את הגולש, כך גם למצוקים וקירות הטיפוס משותפת חוסר הכוונה לנצח את המטפס. כתוצאה מהאתגר האינדיווידואלי מופחת מהילד הלחץ הפסיכולוגי לנצח. בנוסף, לא ניתן לייחס את ההצלחה למשתתף אחר חזק מהקבוצה או לחלופין לחולשת היריב, אלא אך ורק ליכולות המשתתף, כך שכל הצלחה על קיר הטיפוס מיוחסת אך ורק ליכולות שהפגין הילד המטפס.

כנגזרת מהתכונות הנדרשות והנלמדות בטיפוס, ניתן ליישם את ספורט הטיפוס ככלי שמסייע בהקנייתן לילדים בעלי חסך בתכונות אלו: משום שהטיפוס מקנה חוויות הצלחה רבות המסייעות לדימוי העצמי, ניתן להתאים את הפעילות לילדים בעלי דימוי עצמי נמוך. משום שהטיפוס דורש התמודדות עם פחד, ניתן להתאימו לילדים חששנים. משום שהטיפוס דורש שליטה עצמית גבוהה, ניתן להתאימו לילדים בעלי קשיי ויסות, וכן הלאה.

bottom of page